Hỗ trợ khách hàng

Đà Nẵng yêu cầu dừng mọi hoạt động giao dịch bất động sản tại bán đảo Sơn Trà

Các thủ tục liên quan các giao dịch bất động sản có liên quan như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp,… đối với các dự án tại khu vực bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà, Đà Nẵng sẽ tạm thời chưa giải quyết.

UBND Đà Nẵng vừa có công văn nêu rõ việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ và việc thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. 
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo phục vụ các hoạt động thanh tra, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các văn phòng công chứng tạm thời chưa giải quyết các thủ tục liên quan các giao dịch bất động sản có liên quan đối với các dự án tại khu vực bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
Theo đó, các giao dịch bao gồm: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, chuyển nhượng vốn.… 
Yêu cầu này sẽ được thực hiện cho đến khi có văn bản thu hồi, huỷ bỏ công văn này.
Trong phạm vi thẩm quyền được giao, Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung nêu trên. 

Xêm thêm: bán căn hộ monarchy đà nẵng, mua can ho tại da nang

Nguồn: laodong.vn

Designed and Maintained byDanaWeb.vn